Krav på öppna data från EU

De särskilt värdefulla datamängder som tas upp i öppna data-direktivet har nu äntligen konkretiserats i ett förslag till en genomförandeakt. Själva datamängderna finns i Annexet. Alla har möjlighet att komma med synpunkter på den till 21 juni 2022. Det är sex kategorier av data som omfattas av direktivet och akten.…

Kommande lagen om öppna data underlättar för Öppna skolplattformen

Idag finns det ingen juridisk rättighet att komma åt information elektroniskt från offentlig sektor. Den kommande lagen om öppna data inför begreppet ”begäran om vidareutnyttjande” som förhoppningsvis ändrar på detta. Det kan göra det enklare att bygga tjänster som Öppna skolplattformen som konkurrerar med Stockholms stads egna app för skolan.…

Principer för öppna data på remiss

Nja, det är förslag på principer för tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande rent tekniskt och jag har varit med och tagit fram dessa tillsammans med DIGG inom ramen för deras regeringsuppdrag om öppna data och datadriven innovation. Alla är välkomma att komma med synpunkter på principerna under den öppna remisstiden…

Julgåva 2019

Då är det äntligen dags för årets julgåva från Hagström Consulting (det har dragit ut på tiden lite p.g.a. orsaker:). I år går 10 000 kr till en organisation som samlar ett antal spännande människor som arbetar med öppenhet och som behöver lite uppmuntran för att växa och bli större.…