Länkar för workshop öppna data

Länkar för workshopövning Datahotell.se Exempeldata inkomna leverantörsfakturor Presentationen Presentationen på webben Presentationen från workshop som pdf Länkar om öppna data Process för öppna data från Naturvårdsverket Vägledningen vidareutnyttjande.se Portalen öppnadata.se Datahotell.se Europeiska dataportalen 5stardata.info - 5-stjärnemodellen Hur man bör publicera måltidsinformation (matsedlar och mer) Hur man bör publicera inkomna fakturor…

Hagström Consulting och MetaSolutions inleder samarbete kring Öppna data

Alla offentliga aktörer står idag inför publicerandet av öppna data. De delar utmaningar att bygga kompetens kring öppna data, etablera systemstöd och sätta en process för att publicera sin data. Tillsammans försöker Hagström Consulting och Metasolutions sänka dessa barriärer och göra det enkelt att publicera öppna data. Björn Hagström, Hagström…