Hagström Consulting och MetaSolutions inleder samarbete kring Öppna data

Alla offentliga aktörer står idag inför publicerandet av öppna data. De delar utmaningar att bygga kompetens kring öppna data, etablera systemstöd och sätta en process för att publicera sin data. Tillsammans försöker Hagström Consulting och Metasolutions sänka dessa barriärer och göra det enkelt att publicera öppna data. Björn Hagström, Hagström…