Krav på öppna data från EU

De särskilt värdefulla datamängder som tas upp i öppna data-direktivet har nu äntligen konkretiserats i ett förslag till en genomförandeakt. Själva datamängderna finns i Annexet. Alla har möjlighet att komma med synpunkter på den till 21 juni 2022. Det är sex kategorier av data som omfattas av direktivet och akten.…

Principer för öppna data på remiss

Nja, det är förslag på principer för tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande rent tekniskt och jag har varit med och tagit fram dessa tillsammans med DIGG inom ramen för deras regeringsuppdrag om öppna data och datadriven innovation. Alla är välkomma att komma med synpunkter på principerna under den öppna remisstiden…

Julgåva 2019

Då är det äntligen dags för årets julgåva från Hagström Consulting (det har dragit ut på tiden lite p.g.a. orsaker:). I år går 10 000 kr till en organisation som samlar ett antal spännande människor som arbetar med öppenhet och som behöver lite uppmuntran för att växa och bli större.…

En oberoende konsult

För mig som konsult och rådgivare inom öppna data och informationshantering är det viktigt att vara oberoende. Mina kunder ska veta att jag arbetar för deras bästa och ingen annans. Jag har vid ett par tillfällen tackat nej till erbjudanden från företag som vill att jag ska bli återförsäljare för…