Principer för öppna data på remiss

Nja, det är förslag på principer för tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande rent tekniskt och jag har varit med och tagit fram dessa tillsammans med DIGG inom ramen för deras regeringsuppdrag om öppna data och datadriven innovation. Alla är välkomma att komma med synpunkter på principerna under den öppna remisstiden…

Julgåva 2019

Då är det äntligen dags för årets julgåva från Hagström Consulting (det har dragit ut på tiden lite p.g.a. orsaker:). I år går 10 000 kr till en organisation som samlar ett antal spännande människor som arbetar med öppenhet och som behöver lite uppmuntran för att växa och bli större.…

En oberoende konsult

För mig som konsult och rådgivare inom öppna data och informationshantering är det viktigt att vara oberoende. Mina kunder ska veta att jag arbetar för deras bästa och ingen annans. Jag har vid ett par tillfällen tackat nej till erbjudanden från företag som vill att jag ska bli återförsäljare för…

Länkar för workshop öppna data på Goto10 2017-12-07

Presentationen Presentationen på webben Presentationen från workshop som pdf Regeringens uttalanden Digitaliseringen av offentlig sektor ska nu snabbas på (DN) Regeringen vill snabba på arbetet med öppna data (DN) Länkar om öppna data Process för öppna data från Naturvårdsverket Mallar och checklistor från Kronofogden Vägledningen vidareutnyttjande.se Portalen öppnadata.se Datahotell.se Europeiska…

Länkar för workshop öppna data

Länkar för workshopövning Datahotell.se Exempeldata inkomna leverantörsfakturor Presentationen Presentationen på webben Presentation från workshop öppna data som pdf Länkar om öppna data Process för öppna data från Naturvårdsverket Vägledningen vidareutnyttjande.se Portalen öppnadata.se Datahotell.se Europeiska dataportalen 5stardata.info - 5-stjärnemodellen Hur man bör publicera måltidsinformation (matsedlar och mer) Hur man bör publicera…