Kommande lagen om öppna data underlättar för Öppna skolplattformen

Idag finns det ingen juridisk rättighet att komma åt information elektroniskt från offentlig sektor. Den kommande lagen om öppna data inför begreppet ”begäran om vidareutnyttjande” som förhoppningsvis ändrar på detta. Det kan göra det enklare att bygga tjänster som Öppna skolplattformen som konkurrerar med Stockholms stads egna app för skolan.

De flesta är säkert bekanta med ”Öppna skolplattformen”, det privata alternativet till Stockholms stads egna mobila app för föräldrar. Stadens egen app har betyget 1,1 i appstore och fungerar rent generellt dåligt så Christian Landgren började bygga på det privata alternativet och fick snabbt fler att bidra med sin tid och kompetens. På ett par månader hade den ett fungerande alternativ publicerat. De gjorde detta genom att kommunicera med samma API som stadens egen app men problemet är staden inte hade tänkt sig att andra skulle använda det eller verkar ens ha förstått att det var möjligt. ”Öppna skolplattformen” blev snabbt populär och staden ställdes nu inför en ny oväntad situation och behövde bestämma hur man skulle hantera den. Stadens agerande har varit lite ambivalent men till största delen har man försökt sätta käppar i hjulet för den nya appen.

Rent moraliskt sett borde staden göra det så enkelt som möjligt för föräldrar att ta del av informationen genom att skapa ett öppet API för andra att använda. Rent juridiskt har man dock inte agerat fel när det gäller tillgång till informationen. Med dagens lagstiftning har man liten eller ingen rätt att få tillgång till information på ett sätt som gör det möjligt att bygga tjänster som Öppna skolplattformen. Offentlighetsprincipen ger bara rätt att få tillgång till information i pappersform och det kan ta ett par dagar, inte optimalt för att bygga digitala tjänster.

Samtidigt bör det påpekas att det inte finns något som hindrar staden från att skapa ett öppet API för andra att använda och det ligger också i linje med stadens egna policys. Vi får hoppas att staden ändrar inställning på sikt, offentlig sektor bör genomsyras av öppenhet och transparens.

Under året är det dock på gång en ny lagstiftning som vill ändra på detta. I förslaget på en ny ”Öppna data”-lag, som bygger på det uppdaterade Öppna data och psi-direktivet från EU, finns skrivningar om rätten att få efterfrågad information elektroniskt i önskat format och på önskat sätt. Detta kan vara en möjlighet för att få tillgång till informationen som behövs.

I förslaget införs begreppet ”begäran om vidareutnyttjande”. En sådan begäran ger inte någon rätt att få tillgång till information, det avgörs fortfarande av de gamla reglerna, men om man har rätt att få tillgång så kan en begäran bestämma hur det ska gå till. En sådan begäran kan omfatta önskemål om att få tillgång till informationen elektroniskt via API i så nära realtid som möjligt, utan avgifter och enligt en viss standard.

För skolplattformen skulle det innebära att man först måste avgöra om en person har rätt att ta del av informationen? Eftersom syftet är att visa upp den i stadens egen app och föräldrar redan idag kommer åt den där så är svaret naturligtvis ja. Den kommande lagen öppnar då upp för en begäran om vidareutnyttjande och eftersom API:et redan finns och används av stadens egen app borde det vara svårt att avslå den.

Frågor som skulle kunna försvåra processen är att staden skulle kunna välja att se det som att varje person som vill komma åt information behöver skicka in en egen begäran. Det skulle krångla till det hela lite men processen för att skicka in en begäran kan automatiseras och staden skulle skaffa en stor mängd merarbete för sig själv utan att uppnå speciellt mycket.

Ett annat stort frågetecken är om den nya lagen i praktiken kommer leda till en möjlighet att få ut information elektroniskt. Det är lagstiftarens avsikt men det finns en lång tradition av motstånd mot detta inom svensk juridik och praxis och det finns en risk att den nya lagen blir verkningslös då den krockar med annan lagstiftning.

Det är viktigt att vara medveten om att informationen som öppna skolplattformen använder från staden nästan uteslutande är personuppgifter som då inte kan bli öppna data. Lagen heter Öppna data-lagen men omfattar mer än öppna data. Det är lite förvirrande men kontentan är att lagen borde vara tillämpbar här. Jag vill också säga att jag inte är jurist och att det kan ligga detaljer i tolkningen av lagen som jag missar samt att det ännu bara är ett förslag och kan komma att ändra innan införandet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *