Krav på öppna data från EU

De särskilt värdefulla datamängder som tas upp i öppna data-direktivet har nu äntligen konkretiserats i ett förslag till en genomförandeakt. Själva datamängderna finns i Annexet. Alla har möjlighet att komma med synpunkter på den till 21 juni 2022. Det är sex kategorier av data som omfattas av direktivet och akten.…