Krav på öppna data från EU

De särskilt värdefulla datamängder som tas upp i öppna data-direktivet har nu äntligen konkretiserats i ett förslag till en genomförandeakt. Själva datamängderna finns i Annexet. Alla har möjlighet att komma med synpunkter på den till 21 juni 2022. Det är sex kategorier av data som omfattas av direktivet och akten.…

Principer för öppna data på remiss

Nja, det är förslag på principer för tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande rent tekniskt och jag har varit med och tagit fram dessa tillsammans med DIGG inom ramen för deras regeringsuppdrag om öppna data och datadriven innovation. Alla är välkomma att komma med synpunkter på principerna under den öppna remisstiden…