Kommande lagen om öppna data underlättar för Öppna skolplattformen

Idag finns det ingen juridisk rättighet att komma åt information elektroniskt från offentlig sektor. Den kommande lagen om öppna data inför begreppet ”begäran om vidareutnyttjande” som förhoppningsvis ändrar på detta. Det kan göra det enklare att bygga tjänster som Öppna skolplattformen som konkurrerar med Stockholms stads egna app för skolan.…

Principer för öppna data på remiss

Nja, det är förslag på principer för tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande rent tekniskt och jag har varit med och tagit fram dessa tillsammans med DIGG inom ramen för deras regeringsuppdrag om öppna data och datadriven innovation. Alla är välkomma att komma med synpunkter på principerna under den öppna remisstiden…