Principer för öppna data på remiss

Nja, det är förslag på principer för tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande rent tekniskt och jag har varit med och tagit fram dessa tillsammans med DIGG inom ramen för deras regeringsuppdrag om öppna data och datadriven innovation. Alla är välkomma att komma med synpunkter på principerna under den öppna remisstiden som pågår till den 13 april 2020 så passa på.

Här är principerna men det finns så klart mer text kring dem i det fulla remissdokumentet.

  • Använd öppna standardiserade licenser
  • Erbjud information avgiftsfritt
  • Erbjud information utan krav på registrering
  • Beskriv och synliggör information
  • Tillgängliggör information efter användarnas behov
  • Erbjud aktuell, komplett och uppdaterad information
  • Använd maskinläsbara, öppna och standardiserade format, stabila adresser och unika identifierare
  • Erbjud ändamålsenlig dokumentation
  • Uppmuntra till användning och återkoppling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *