Länkar för workshop öppna data på Goto10 2017-12-07

Presentationen Presentationen på webben Presentationen från workshop som pdf Regeringens uttalanden Digitaliseringen av offentlig sektor ska nu snabbas på (DN) Regeringen vill snabba på arbetet med öppna data (DN) Länkar om öppna data Process för öppna data från Naturvårdsverket Mallar och checklistor från Kronofogden Vägledningen vidareutnyttjande.se Portalen öppnadata.se Datahotell.se Europeiska…