Julgåva 2018 till Näthatsgranskaren

Varje år skänker jag 10 000 kr till välgörande ändamål som julgåva istället för att ge något till mina kunder (som oftast finns inom offentlig sektor och inte får ta emot gåvor). I år går gåvan till Näthatsgranskaren, en idéell förening som arbetar för att rensa bort de värsta avarterna i diskussioner på sociala medier. Yttrandefriheten sträcker sig långt men man får faktiskt inte säga vad som helst hur som helst.

Så här förklarar de själva sitt uppdrag:

Vad vill Näthatsgranskaren åstadkomma?
Vi vill förbättra förutsättningarna för det demokratiska samtalet i Sverige, genom att på ett strategiskt och effektivt sätt motverka hatbrott på nätet och synliggöra det. Vi hoppas att det jobb vi lägger ner på att anmäla brott och vårt engagemang ska bidra till färre hatbrott och en tryggare miljö i sociala medier.


Vi vill också skapa debatt kring följande frågor:

1. Hat och hot på sociala medier. Hur ser det ut? Vem/vilka sprider det och varför? Hur påverkar det vårt samhälle?
2. Vår lagstiftning. Hur kan den användas för att begränsa den här sortens brott? Och hur kan vi öka kunskapen om vad lagtexten faktiskt innebär?
3. Polis och åklagare. Hur arbetar man med dessa brott idag? Vad kan förbättras?

De har polisanmält över 800 misstänkta brott och många har lett till fällande domar och andelen lyckade åtal ökar. De visar också på skillnaderna i tillämpning av lagstiftningen inom olika delar av landet och arbetar för en bättre rättstillämpning.

Möjligheten att föra konstruktiva samtal på sociala medier blir bara viktigare och viktigare desto större andel av det offentliga samtalet som sköts där och därför är Näthatsgranskarens arbete så viktigt.

Tidigare mottagare av julgåvan är svenska WIkimedia 2017 och Musikhjälpen i Örebro 2016.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *