Länkar för workshop öppna data

Länkar för workshopövning Datahotell.se Exempeldata inkomna leverantörsfakturor Presentationen Presentationen på webben Presentation från workshop öppna data som pdf Länkar om öppna data Process för öppna data från Naturvårdsverket Vägledningen vidareutnyttjande.se Portalen öppnadata.se Datahotell.se Europeiska dataportalen 5stardata.info - 5-stjärnemodellen Hur man bör publicera måltidsinformation (matsedlar och mer) Hur man bör publicera…