Länkar för workshop öppna data på Goto10 2017-12-07

Presentationen Presentationen på webben Presentationen från workshop som pdf Regeringens uttalanden Digitaliseringen av offentlig sektor ska nu snabbas på (DN) Regeringen vill snabba på arbetet med öppna data (DN) Länkar om öppna data Process för öppna data från Naturvårdsverket Mallar och checklistor från Kronofogden Vägledningen vidareutnyttjande.se Portalen öppnadata.se Datahotell.se Europeiska…

Länkar för workshop öppna data

Länkar för workshopövning Datahotell.se Exempeldata inkomna leverantörsfakturor Presentationen Presentationen på webben Presentation från workshop öppna data som pdf Länkar om öppna data Process för öppna data från Naturvårdsverket Vägledningen vidareutnyttjande.se Portalen öppnadata.se Datahotell.se Europeiska dataportalen 5stardata.info - 5-stjärnemodellen Hur man bör publicera måltidsinformation (matsedlar och mer) Hur man bör publicera…